vidvinkel.jpg

Huset är högt beläget med utsikt över Stenshuvud och Hanöbukten. Det byggdes 1897 och var Viks folkhögskola fram till slutet av 50-talet.

Under 2011 och 2012 gjordes en omfattande renovering och nu är hela huset som i nybyggt skick. Vi har dock strävat efter att bevara husets ursprungliga karaktär så långt som möjligt.

Vik är Österlens äldsta fiskeläge och den gamla bebyggelsen är mycket välbevarad. Här är lugnt och trivsamt och den omgivande naturen är bedövande vacker!